لوله کاروگیت

Corrugate Polyethylene Pipes

نسل جـدید لـولـه دوجداره کاروگیت پلی اتیلن

پترو قائم در تولیدلوله دوجداره کاروگیت پس از انجام تحقیقات فراوان و تکیه بر دانش مدیران و واحد تحقیق و توسعه خود توانسته است که تغییراتی در قالبهای کاروگیتور ایجادکند که نتیجه آن لوله ای بسیارمقاوم تر، با کیفیت تر و با عمری طولانی تر نسبت دیگر نمونه ها باشد.

همچنین لوله های کاروگیت تولیدی شرکت پترو قائم وجه تمایز دیگری دارد و آن وجود یک نوار محافظ بر روی کوپلینگ لوله دوجداره کاروگیت است، این نوار در عین سادگی مانند کمربندی محافظ عمل نموده و مانع از دوپهن شدن کوپلر در محل اتصال لوله ها به یکدیگرشده و از نفوذ و خارج شدن سیال جلوگیری میکند. عمده ایرا د دیگرنمونه های لوله کاروگیت در بازار همین از بین رفتن و دوپهن شدن لوله ها در محل اتصال آنها میباشدکه عملکرد خط انتقال سیال را به شدت کاهش میدهد و در مناطقی که آبهای سطحی بالا میباشد عملا خط انتقال فاضلاب نقش زهکش را خواهد داشت و خط انتقال فاضلاب کارایی خود را 100درصداز دست میدهد.

مشخصات لوله کاروگیت شرکت پتروقائم

 • عمر طولانی؛ حداقل 75الی 100سال
 • وزن بسیار کمتر نسبت به انواع فولادی و چدنی و بتنی
 • رسوب ناپذیری، بدلیل صیقلی بودن سطح داخلی لوله
 • مقاوم تا دمای50درجه سانتیگراد و نامحلول بودن در برابر تمــامی حلــالهــای آلی
 • مقاوم در برابر مواد خورنده (اسیدها، نمکها و بازها) و میکرواُرگانیسم
 • مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش آفتاب به دلیل استفاده از مواد (Anti-uv)
 • مقاوم در برابر حمله جوندگان و میکرواُرگانیسمها
 • سهولت در نصب و اجرای سریع کارگذاری
 • تحمل پذیری خوب در برابر بار
 • حمل ونقل آسان
 • تحمل سرما وگرمای شدید
 • امکان استفاده از انواع اتصالات
 • خواص هیدرولیکی خوب لوله به دلیل بر خوردار بودن از سطوح داخلی صاف
 • مقاومت بسیار خوب در برابر سایش و تحمل پذیری در برابر بار ترافیکی
 • انعطاف پذیری بالا مانع از نشت میشود الزامات کیفی و استانداردهای لوله کاروگیت پارس اتیلن کیش
 • لوله دوجداره كاروگيت از دو لايــه خــارجی و داخلــی تشــكيل شــده بايــد. گــــونــه پلــي اتــيلن بــا جريان mfi يكسان وگونه های مناسب Pipe Grade و از نوع مواد PE 80باشد
 • مشخصات کیفی لوله کاروگیت بــه کنتــرل ابعــاد و مقاومــت حلقــوی طبــق اســتانداردDIN 16961-2 و INSO 9116-3 می باشد.
 • ســایر مشخصــات آزمــونهــای مربــوط بــه لولــه کاروگیــت بایــد طبــق استانداردEN 13476انجـــام شود.
 • اتصــــالات لولــــه کاروگیــــت پلـــی اتــــیلن مــــی بایســــت طبــــق استانداردهایDIN16961-2|EN13476|ASTM-849 باشد.
 • داخل لوله کاروگیت باید کاملا صاف باشــد و همچنــین دارای ضخامت کافی برای استفاده از سیستم تحت فشار) حداکثر نیم بــار (را برخوردار باشد.سطح داخلی لوله کاروگیت دارای زبری پایین و بسیار صاف می باشد.
 • لوله ها به صـــورت کوپلر سرخود و با آببندی کامل با استفـــاده از واشرهای آب بندی آلمانـــی تولید می شود. 7- مقاومت حلقوی لوله کاروگیت حداقل SN=31/5 KN/M2می باشد.
 • لوله کاروگیت از مواد اولیه ای تولید میشود که سطح داخلی و خارجی آن طبق استاندارد ISIRI 7174باشد
 • در داخل لوله باید از مواد غیر مشکی استفاده شود و باید دارای 4 درصد مواد ANTI UV می باشد.
 • جهت تولید لایه های داخلی و خارجی لوله کاروگیت استفاده از مواد معدنی در مواد اولیه لوله مجاز نمی باشد
 • برای تولید لوله کاروگیت نباید از هیچگونه مواد بازیافتی استفـــاده شود و کاملا از مواد نو تولید می شود.
 • تولید از سایز 200 تا 2000