لوله چدنی

Cast Iron Pipes

تاریخ لوله چدنی

قدمت لولــــه چـــدنی به قرن 17 میلادی باز می گردد و برای توزیــــع آب در سراسر یکـــی از بـــاغ های تاریخی نصب شده است. این باغ حدود 35 کیلومتر لوله به طول یک متر با اتصالات فلنــج بهـــم متصل شـــده اند. قدمت بالای این لوله ها، آنها را از ارزش تاریخی قابل توجهی برخوردار می کند. چدن به عنوان یک ماده مفید برای ساخت لوله های آب شناخته شده است و به عنوان جایگزینی برای خطوط لوله اصلی مورد استفاده قرار گرفته است. این خطـــوط لوله آب از بخش های لوله ای به صورت جداگانه تشکیـــل شده بودند، که اغلب به آنها میله ای گفته می شود که توسط مکانیسم های مختلفی به یکدیگر وصل می شوند. اتصالات فلنج از سطوح ماشینکاری صاف تشکیل شده بود که به خوبی با واشر در بین آنها پیچیده شده بود تا از نشت جلوگیری شود. 

مزایای لوله چدنی

لوله های چدنی به روش گودال، افقی یا گریز از مرکز تولید می شود. در روش گودال عمودی، قالب با استفاده از رام کردن ماسه در اطراف یک الگوی و خشک کردن قالب در یک اجاق ساخته می شود. یک هسته در قالب قرار داده شده و آهن مذاب بین هسته و قالب ریخته می شود. در روش افقی، از دستــگاهـــی برای جابجایی ماسه ها در اطراف قالب های افقی استفاده می شـــود که دارای میـــله های هستـــه ای از طریق آنها است. آهن مــــذاب از ملاقه های چند لایه که به منظور جلب آهن از پایین ساخته شده است به قالب ها ریخته می شود تا ورود ناخالصی ها از بین برود. در روش گریز از مرکز از قالــــب هایی با روکش ماســــه استفاده می شــــود که به صـــورت افقی در دستگاه های ریختـــه گری گریز از مرکز قرار می گیرند. در حالی که قالب می چـــرخد، مقدار دقیــــقی از آهــــن مذاب وارد می شود که با عمل ســـرعت چرخش، خود را در دیـــواره های قالب توزیع می کند تا در طی چند ثانیه لوله تولید کند.

فرآیند تولید لوله چدنی

لوله های چدنی دارای مزایایی هستند. از جمله می توان به وجود دیواره های زخیم نسبت به لوله های استیل و داکتیل، عدم وجود رفتار ارتجاعی و الاستیکی، پایین بودن قدرت مکانیکی و گواهی نامه ایزو اشاره نمود که گواهی نامه ایزو نشان دهنده سیستـم کنترل مدیریت کیفیت این لوله ها می باشد. همچنیـــن میزان خورندگـــی آنها مشـــابه لوله های فولاد گالوانیزه و لوله های داکتیل می باشد.

لوله های چدنی با وجود کاربرد های متعدد در پروژه های مختـــلف، دارای هزینه نصب پاییـــن می باشند و همچنین فراهم کردن و نصب آنها به راحتی انجام می گردند.