لوله تحت فشار

Pressure Pipes

کاربرد لوله های تحت فشار

  • خطوط انتقال و شبکه توزیع آب به حالت مدفون در خاک
  • انتقال آب برای داخل و خارج ساختمان
  • تخلیه فاضلاب زیر کار و رو کار
  • تاسیسات استخر و برج های خنک کن