کامپوزیت

Composite

مزايای دريچه کامپوزیت

  • ضد سرقت بودن دریچه از مواد غیر قابل بازیافت
  • مقاومت در برابر خوردگی، پوسیدگی آب های اسیدی
  • مواد آنتی UV مقاوم در برابر نور آفتاب
  • قابل استفاده در هر نوع محیط آب وهوایی
  • سبک بودن دریچه و مقاوم در برابر فشارهای بالا
  • تنوع رنگ و طرح براصول زیبا سازی شهر
  • جلوگیری تولید صدا هنگام عبور وسیله نقلیه از روی دریچه
  • امکان هم سطح سازی دریچه بدون جابجایی کلاف

دریچه سایز 60

دریچه سایز 62/5

درب کامپوزیت سایز 60 با کلاف چدن

دریچه سایز 80

دریچه منهول گرد کامپوزیت با کلاف 10 ضلعی

دریچه گاز کامپوزیت سایز 32/5 با کلاف چدن

دریچه بازدید گاز 30 در 40

دریچه سایز 20

دریچه سایز 40 در 40

دریچه سایز 80 در 80

دریچه سایز 60 در 60

دریچه سایز 1000 در 1000

دریچه سایز 40

دریچه شیر خط

دریچه کامپوزیتی