شماره استاندارد EN124 14976-6

  • عنوان: دریچه های آدم رو و آبگیر برای نواحی تردد و و سایل نقلیه و پیاده رو
  • پارت 6: دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر ساخته‌شده از مواد اولیه ی پلی‌اتیلن (PE) پلی‌پروپیلن (PP)، صلب (PVC-U) یا پلی(وینیل کلرید)
  • آخرین تغییرات: سال 1398
  • شاخه: کمیته ملی استاندارد حمل و نقل