شماره استاندارد EN124 14976-3

  • عنوان: دریچه های آدم رو و آبگیر برای نواحی تردد و و سایل نقلیه و پیاده رو
  • پارت 3: دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر ساخته‌شده از مواد اولیه ی فولاد یا آلیاژهای آلومینیم
  • آخرین تغییرات: سال 1398
  • شاخه: کمیته ملی استاندارد حمل و نقل