شماره استاندارد 1-133361

  • موضوع: پلاستیک ها- سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین - پلی وینیل کلرید سخت (pvc-u)
  • قسمت 1- کلیات
  • سال تصویب: 1389
  • رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی