کامپوزیت

Composite

مزايای دريچه کامپوزیت

  • ضد سرقت بودن دریچه از مواد غیر قابل بازیافت
  • مقاومت در برابر خوردگی، پوسیدگی آب های اسیدی
  • مواد آنتی UV مقاوم در برابر نور آفتاب
  • قابل استفاده در هر نوع محیط آب وهوایی
  • سبک بودن دریچه و مقاوم در برابر فشارهای بالا
  • تنوع رنگ و طرح براصول زیبا سازی شهر
  • جلوگیری تولید صدا هنگام عبور وسیله نقلیه از روی دریچه
  • امکان هم سطح سازی دریچه بدون جابجایی کلاف

دریچه سایز 60

blank
blank

دریچه سایز 62/5

blank
blank

درب کامپوزیت سایز 60 با کلاف چدن

blank
blank

دریچه سایز 80

blank
blank

دریچه منهول گرد کامپوزیت با کلاف 10 ضلعی

blank
blank

دریچه گاز کامپوزیت سایز 32/5 با کلاف چدن

blank
blank

دریچه بازدید گاز 30 در 40

blank
blank

دریچه سایز 20

blank
blank

دریچه سایز 40 در 40

blank
blank

دریچه سایز 80 در 80

blank
blank

دریچه سایز 60 در 60

blank
blank

دریچه سایز 1000 در 1000

blank
blank

دریچه سایز 40

blank
blank

دریچه شیر خط

blank
blank

دریچه کامپوزیتی

blank